of bel mij terug
085 00 91 085
of bel mij terug

Vind gemakkelijk de beste mediator!

Close Lightbox
Vragen?
Laat je telefoonnummer achter en wij nemen contact met je op.

Disclaimer

Extra info

Belangrijke links

Een mediator nodig? Klik hieronder!

Disclaimer

Aansprakelijkheid
DeMediatorVergelijker.nl heeft als doel bezoekers met deze website informatie te verschaffen over actuele onderwerpen. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker van deze website is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en op het juist interpreteren van de informatie verstrekt door de mediator.

 

DeMediatorVergelijker.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens is DeMediatorVergelijker.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van gegevens verstrekt door of namens DeMediatorVergelijker.nl via deze website, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van en fouten cq. vertragingen in het verstrekken van informatie door DeMediatorVergelijker.nl aan u of door u aan DeMediatorVergelijker.nl.

DeMediatorVergelijker.nl heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links of anderszins toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door DeMediatorVergelijker.nl gecontroleerd of goedgekeurd. DeMediatorVergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. DeMediatorVergelijker.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op deze website, zowel als de vormgeving van deze website zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berusten bij DeMediatorVergelijker.nl. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd (‘framing’ wordt hierbij mede inbegrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van DeMediatorVergelijker.nl.

 

Tarieven
De op DeMediatorVergelijker.nl vermelde mediatortarieven komen primair uit onafhankelijk onderzoek. Sindsdien kunnen mediators zich aanmelden of ingevulde informatie wijzigen. DeMediatorVergelijker.nl streeft ernaar tarieven te publiceren die niet ouder dan een half jaar zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het desbetreffende mediatorkantoor. DeMediatorVergelijker.nl is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van de tarieven, achteraf geconstateerde afwijkingen van de vermelde tarieven of de door de mediator extra doorberekende kosten.

 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
DeMediatorVergelijker.nl
Rijksweg 121-A 7011 DT Gaanderen 020 89 46 155
info@demediatorvergelijker.nl

Home Vorige Print Volgende